ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Ψυκτικοί Θάλαμοι Αλλαντικών 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ &
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ oC

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΖΑΜΠΟΝ ΧΟΙΡΙΝΟ

-2 ΕΩΣ 2

70 EΩΣ 80

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 10 έως 12 ΜΗΝΕΣ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

-2 ΕΩΣ 2

70 EΩΣ 80

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 10 έως 12 ΜΗΝΕΣ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ

-2 ΕΩΣ 2

70 EΩΣ 80

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 10 έως 12 ΜΗΝΕΣ

ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΕΪΚΟΝ

-2 ΕΩΣ 2

70 EΩΣ 80

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 10 έως 12 ΜΗΝΕΣ

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Θάλαμοι Επεξεργασίας

Θάλαμοι Επεξεργασίας

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

ISO