Πρώτες ύλες και παρασκευάσματα, όταν η κατανάλωση τους δεν ακολουθεί άμεσα την παραγωγή τους, τότε για την ασφαλή αποθήκευση αρτοσκευασμάτων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, απαιτείται το κατάλληλο περιβάλλον.

Ένα περιβάλλον που η ALFACOOL HELLAS έχει δημιουργήσει πολλές φορές για λογαριασμό μεγάλων βιομηχανιών ή μικρότερων μονάδων παραγωγής προϊόντων.

Κατάψυξη, ψύξη ή συντήρηση, όποια και αν είναι η οδηγία για το προϊόν, η ALFACOOL HELLAS αναλαμβάνει να κατασκευάσει, μετατρέψει ή αναβα θμίσει ψυκτικούς θαλάμους και εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εναρμονισμένες με τις επιταγές συστημάτων ποιότητας και ελέγχου, όπως είναι ISO, HACCP, BRC και άλλα.

TOP