Στο κρίσιμο στάδιο της κατασκευής, οι έμπειροι τεχνικοί μας, υλοποιούν τον σχεδιασμό του έργου με τη δέουσα προσοχή σε κάθε σημείο της μελέτης.

Στις κατασκευές χρησιμοποιούμε κορυφαία προϊόντα αναγνωρισμένης αξίας τόσο στα δομικά στοιχεία, όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα ψυκτικά μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν.

TOP