Η ALFA COOL HELLAS, ανάλογα με το προσυμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας με τον πελάτη της, προσφέρει υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα έργα της διαχρονικά.

Κάθε δυσλειτουργία, αστοχία υλικού, εσφαλμένος χειρισμός, βλάβη από φυσικά ή άλλα αίτια, αντιμετωπίζεται ταχύτατα από την ομάδα αποκατάστασης ζημιών της εταιρείας, είτε απ’ ευθείας από τα κεντρικά των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, είτε με πιστοποιημένο – εγκεκριμένο συνεργάτη της εταιρείας που δραστηριοποιείται για λογαριασμό της στην περιοχή.

 

TOP