Η ALFA COOL HELLAS, ανάλογα με το προσυμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας με τον πελάτη της, προσφέρει υπηρεσίες σέρβις ψυκτικών θαλάμων και ψυκτικών εγκαταστάσεων, που υποστηρίζουν τα έργα της διαχρονικά.

Κάθε δυσλειτουργία, αστοχία υλικού, εσφαλμένος χειρισμός, βλάβη από φυσικά ή άλλα αίτια, αντιμετωπίζεται ταχύτατα από την ομάδα αποκατάστασης ζημιών της εταιρείας, είτε απ’ ευθείας από τα κεντρικά των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, είτε με πιστοποιημένο – εγκεκριμένο συνεργάτη της εταιρείας που δραστηριοποιείται για λογαριασμό της στην περιοχή.

 

TOP