Η ALFA COOL HELLAS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη διαμόρφωση χώρων για την επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.

Μελετά, σχεδιάζει και διαμορφώνει χώρους υψηλών απαιτήσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη μετα συλλεκτική διαχείριση φρουτολαχανικών για τον περιορισμό των απωλειών προϊόντων.

 

  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ

Πρωτοπόρα τεχνολογικά, η ALFA COOL HELLAS δημιούργησε δυναμικά συστήματα επαγγελματικής ψύξης, ικανά να ανιχνεύουν και να ρυθμίζουν διαρκώς και σε πραγματικό χρόνο την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Ευαίσθητοι αισθητήρες, τοποθετημένοι  στην ‘’καρδιά’’ του προϊόντος αλλά και σε κάθε σημείο, που έχει επιλεγεί να γίνει σταθμός μετρήσεων στο χώρο, τροφοδοτούν αδιάκοπα με πληροφορίες το κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης. Έτσι η θερμοκρασία, η υγρασία, ο μηχανισμός ψύξης αλλά και η στάθμη των επιπέδων αερίων στον ψυκτικό θάλαμο  όπως του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) και του Αιθυλενίου (C2H4) ελέγχονται ως προς τις προκαθορισμένες τιμές που έχουν προδιαγραφεί από διεθνείς οργανισμούς για να επιτυγχάνεται η μέγιστη χρονικά αποθήκευση διατηρώντας αναλλοίωτη την ποιότητα των προϊόντων που ψύχονται.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του ψυκτικού θαλάμου, με την εφαρμογή των Συστημάτων Δυναμικής Ψύξης επιτυγχάνονται ιδανικές συνθήκες συντήρησης των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με απλές ψυκτικές εφαρμογές.

Τα προϊόντα, διατηρούν όλα τα θρεπτικά συστατικά τους που τα κάνουν εξίσου ελκυστικά, όπως ακριβώς ήταν κατά τη στιγμή της συγκομιδής τους.

Αναστέλλεται η γήρανσή τους (ωρίμανση), που σχετίζεται με φυσιολογικές αλλά και βιοχημικές αλλαγές, που επηρεάζονται από την παρουσία του αιθυλενίου (C2H4). (Περιορισμός της αναπνευστικής δραστηριότητας).

Μειώνεται η έκταση συμπτωμάτων από φυσιολογικές διαταραχές που προκαλούνται από παρατεταμένες περιόδους ψυχρής συντήρησης.

Περιορίζεται η προσυλλεκτική χρήση των φυτικών ρυθμιστών που χρησιμοποιούνται για την καθυστέρηση της ωρίμανσης, ενώ επηρεάζεται και η δράση των παθογόνων οργανισμών, που δρουν μετασυλλεκτικά.

Επιτυγχάνεται η δυνατότητα άμεσης απόκρισης και επίλυσης κάθε προβλήματος δυσλειτουργίας της εγκατάστασης, με φυσικό αποτέλεσμα την εκμηδένιση του κινδύνου απώλειας προϊόντων.
Εξοικονομείται πολύτιμη ενέργεια, αφού διασφαλίζεται η σταθερότητα των προδιαγεγραμμένων επιπέδων ψύξης, χωρίς ενεργοβόρες μεταβολές

                                                             

  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ

Ως Πρόψυξη, ορίζεται η αφαίρεση ποσών θερμότητας από τα γεωργικά προϊόντα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την συγκομιδή τους, ή κατά την προετοιμασία εμπορικής τους αποστολής, με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητάς τους.

Δυναμική Πρόψυξη είναι η μέθοδος που βασίζεται στο συνεχή έλεγχο και τη ρύθμιση πολλαπλών παραμέτρων όπως της θερμοκρασίας στον πυρήνα του προϊόντος, της ταχύτητας του αέρα, του όγκου εργαζόμενου αέρα, της συγκέντρωσης των αερίων αιθυλενίου (C2H4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Αυτό επιτυγχάνεται από μηχανισμούς που ελέγχονται από αισθητήρες ελέγχου διαφόρων ειδών.

Ορισμένοι από αυτούς τους αισθητήρες, για παράδειγμα οι αισθητήρες θερμοκρασίας βύθισης – διείσδυσης, μπορούν να μετακινηθούν μέσα στον χώρο και να τοποθετηθούν στον πυρήνα των καρπών λαμβάνοντας ρεαλιστικές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η Δυναμική Πρόψυξη, διαθέτει μηχανισμούς δημιουργίας  υψηλής αναρροφητικής ικανότητας, με δυνατότητα προσαρμογής της σε κάθε συσκευασία προϊόντος που επεξεργάζεται.

Στη Δυναμική Πρόψυξη, ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών, επενεργεί συνεχώς και άμεσα στους μηχανισμούς που δημιουργούν τις συνθήκες πρόψυξης.

Το σύστημα, ελέγχει τη σύσταση της ατμόσφαιρας που επικρατεί στον ψυκτικό θάλαμο που διενεργείται η πρόψυξη, διερευνώντας τα επίπεδα των συγκεντρώσεων αερίων αιθυλενίου (C2H4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Μετά τον έλεγχο και την επεξεργασία των συγκεντρώσεών τους, ενεργεί αυτόματα με προκαθορισμένες λειτουργίες στους μηχανισμούς διαχείρισης τους, επαναφέροντας τη δεδομένη σύσταση της ατμόσφαιρας, στην κατάλληλη για κάθε προϊόν.

Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου του συστήματος, διαθέτει τρία προεγκατεστημένα προγράμματα λειτουργίας Δυναμικής Πρόψυξης (PLC).

Low Speed Program 1.

Το πρόγραμμα χαμηλής ταχύτητας, βρίσκει εφαρμογή σε προϊόντα που έχουν συγκομισθεί από το χωράφι και έχουν τοποθετηθεί σε διάτρητες ‘’κλούβες’’.

Medium Speed Program 2.

Το πρόγραμμα μέσης ταχύτητας, βρίσκει εφαρμογή σε προϊόντα που είναι συσκευασμένα σε μονόσειρα ή δίσειρα χάρτινα κιβώτια, ή απλές συσκευασίες και προορίζονται για εμπορική αποστολή

High Speed Program 3.

Το πρόγραμμα υψηλής ταχύτητας, βρίσκει εφαρμογή σε προϊόντα που είναι συσκευασμένα σε μικροσυσκευασίες ή σε συσκευασίες με επικάλυψη μεμβράνης (flow pack).

 

  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ

Ως αποπρασινισμός, ορίζεται η γρήγορη και ελεγχόμενη μεταβολή του χρώματος ορισμένων φρούτων, στο τυπικό χρώμα των ώριμων καρπών της ποικιλίας τους, με την επίδραση του αερίου Αιθυλενίου (C2H4).

Τα συνήθη φρούτα που εφαρμόζεται ο αποπρασινισμός, είναι τα εσπεριδοειδή.

Δυναμικός Αποπρασινισμός, είναι η μέθοδος που βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών παραμέτρων όπως θερμοκρασία – υγρασία και συγκέντρωση των αερίων αιθυλενίου (C2H4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Αυτό επιτυγχάνεται με αισθητήρες ελέγχου διαφόρων ειδών.

Ορισμένοι εκ των αισθητήρων, έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης στους μηχανισμούς ψύξης του ψυκτικού θαλάμου, αλλά και στα αποθηκευμένα προϊόντα.

Η υγρασία, ρυθμίζεται με τη δημιουργία υδρονέφωσης.

Το σύστημα φέρει ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου που περιλαμβάνει έξυπνη συσκευή ελέγχου PLC  (Programmable Logic Controller) με τέσσερα προεγκατεστημένα προγράμματα λειτουργίας Δυναμικού Αποπρασινισμού που μπορούν να διαρκέσουν 48, 72 ή 96 ώρες και ένα συνεχούς λειτουργίας.

Με το έξυπνο Σύστημα Αποπρασινισμού της ALFA COOL HELLAS, επιτυγχάνεται ομοιόμορφος χρωματισμός των φρούτων, ενώ οι παλέτες τοποθετούνται ως έχουν στον ελεγχόμενο χώρο χωρίς να χρειάζεται η αποπαλετοποίηση των συσκευασιών.

 

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Ως ωρίμανση, ορίζεται η γρήγορη και ελεγχόμενη μεταβολή του χρώματος των φρούτων, στο τυπικό χρώμα των ώριμων καρπών της ποικιλίας τους, η μετατροπή του αμύλου σε σάκχαρα και η έκλυση των αρωμάτων τους σε φυσιολογικές συνθήκες, με τη χρήση αερίου αιθυλενίου (C2H4).

Η Δυναμική Ωρίμανση, βασίζεται στον συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων στα προς ωρίμανση προϊόντα, στη διαρκή ρύθμιση της παροχής αιθυλενίου (C2H4)  και στη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στο περιβάλλον του θαλάμου κατά τη διαδικασία.

Εξειδικευμένα όργανα ακριβείας, ελέγχουν τα επίπεδα αερίων αιθυλενίου (C2H4) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον θάλαμο.

Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών, διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες ωρίμανσης στο σύνολο του όγκου του χώρου, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο σύνολο των προϊόντων.

Η συσκευή ψεκάζει ελεγχόμενα ποσότητες αιθυλενίου (C2H4) στο χώρο ωρίμανσης και βρίσκει εφαρμογή σε γεωργικά προϊόντα όπως είναι οι μπανάνες, τα αβοκάντο, οι τομάτες και άλλα.

Φέρει αισθητήρες για τον έλεγχο των συνθηκών ωρίμανσης και πίνακα ελέγχου με προεγκατεστημένα προγράμματα ωρίμανσης.

Με το έξυπνο Σύστημα Ωρίμανσης της ALFA COOL HELLAS, επιτυγχάνεται ομοιόμορφος χρωματισμός των φρούτων, ενώ οι παλέτες τοποθετούνται ως έχουν στον ελεγχόμενο χώρο χωρίς να χρειάζεται η αποπαλετοποίηση των συσκευασιών.

TOP