Η ALFA COOL HELLAS, παράγει ερευνητικό έργο και εφαρμόζει τεχνολογίες που ‘γεννιούνται’ στις εγκαταστάσεις της. Συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ‘’Ερευνώ – Καινοτομώ’’ με κατατεθειμένες πατέντες και ήδη της έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Η εταιρεία επίσημα, έχει εφεύρει τεχνολογίες που προάγουν την ποιότητα των έργων της, εξοικονομούν πόρους και αντιμετωπίζουν έγκαιρα προβλήματα και δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα την εκμηδένιση της σπατάλης   ενέργειας, χρημάτων και χρόνου.Σήμερα η εταιρεία, με σεβασμό στον πλανήτη και το περιβάλλον, προωθεί με συνέπεια τεχνολογίες που διασφαλίζουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και ελαχιστοποίηση χημικών επιβαρύνσεων στο μικροκλίμα των εγκαταστάσεων. Με στόχο τον περιορισμό σπατάλης προϊόντων καινοτομεί, εφαρμόζοντας στους ψυκτικούς θαλάμους και τις ψυκτικές εγκαταστάσεις της στην πράξη δοκιμασμένα συστήματα με άριστα αποτελέσματα, όπως είναι:

  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ με αριθμό διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1010168
  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ με αριθμό διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1010307
  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ με αριθμό διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1010311
  • Συστήματα ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ με αριθμό διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1010321

Αρωγός στο ερευνητικό έργο της εταιρείας, η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνολογίας που παρακολουθείτε στενά και επιτρέπει να διευρυνθούν οι  ορίζοντες και να υλοποιηθούν έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία και διαχρονικό χαρακτήρα.

TOP