Η ALFA COOL HELLAS, παράγει ερευνητικό έργο και εφαρμόζει τεχνολογίες που ‘γεννιούνται’ στις εγκαταστάσεις της. Συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα ‘’Ερευνώ – Καινοτομώ’’ με κατατεθειμένες πατέντες και ήδη της έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. Η εταιρεία επίσημα, έχει εφεύρει τεχνολογίες που προάγουν την ποιότητα των έργων της, εξοικονομούν πόρους και αντιμετωπίζουν έγκαιρα προβλήματα και δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα την εκμηδένιση της σπατάλης   ενέργειας, χρημάτων και χρόνου.Σήμερα η εταιρεία, με σεβασμό στον πλανήτη και το περιβάλλον, προωθεί με συνέπεια τεχνολογίες που διασφαλίζουν χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και ελαχιστοποίηση χημικών επιβαρύνσεων στο μικροκλίμα των εγκαταστάσεων. Με στόχο τον περιορισμό σπατάλης προϊόντων καινοτομεί, εφαρμόζοντας στην πράξη δοκιμασμένα συστήματα με άριστα αποτελέσματα, όπως είναι:

  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ.
  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ
  • Συστήματα ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΥ
  • Συστήματα ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Αρωγός στο ερευνητικό έργο της εταιρείας, η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνολογίας που παρακολουθείτε στενά και επιτρέπει να διευρυνθούν οι  ορίζοντες και να υλοποιηθούν έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία και διαχρονικό χαρακτήρα.

TOP