Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι για την ψυκτική εγκατάσταση και έχει ζωτική σημασία στην διαχείριση του προϊόντος στον ψυκτικό θάλαμο.

Για το λόγο αυτό, μετά το πέρας των εργασιών, ο υπεύθυνος της Alfa Cool Hellas φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού της ψυκτικής εγκατάστασης, με στόχο την εύρυθμη  λειτουργεία της.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση που δέχεται ο αρμόδιος της ψυκτικής εγκατάστασης από τον υπεύθυνο της εταιρείας μας αφορά την :

  • Eνημέρωση για την ορθή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων με στόχο την απρόσκοπη λειτουργεία της εγκατάστασης.
  • Ενημέρωση για την σωστή διαχείριση της ψυκτικής εγκατάστασης με σκοπό την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Εκπαίδευση στο σύστημα PLC και στο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσμενών θερμοκρασιών.

 

Ακόμα, υπάρχουν ειδικά πακέτα εκπαίδευσης του προσωπικού της εγκατάστασης για ευπαθή προϊόντα, σε συνεργασία με την θυγατρική μας εταιρεία ISOFRUIT,με στόχο την καλύτερη μετασυλλεκτικη διαχείριση του προϊόντος μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Τα συγκεκριμένα πακέτα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

  • Μελέτες και συμβουλές για την καλύτερη μετασυλλεκτική διαχείριση του προϊόντος για την μακροχρόνια συντήρηση του
  • Εκπαίδευση για την ορθή τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στο θάλαμο για την αποφυγή απωλειών του προϊόντος
  • Έμφαση στην διαχείριση του προϊόντος πριν, κατά την διάρκεια αλλά και κατά την έξοδο του προϊόντος από τους ψυκτικούς θαλάμους.

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να έχουν την υπεραξία του προιόντους τους, μέσω της μετασυλλεκτικης διαχείρισης, μειώνοντας τις απώλειες και δημιουργώντας πεδίο ανάπτυξης στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

TOP