Η εταιρεία «bacfresh» με έδρα  την περιοχή Φαρρών στο νομό Αχαΐας δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια ροδίων, με την εμπορική του ονομασία να είναι «Ρόδι Φαρρών» διαθέτοντας μια σύγχρονη μονάδα καλλιέργειας και διαχείρισης του προϊόντος.

Η ALFA COOL HELLAS,προκλήθηκε να μελετήσει, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ψυκτικούς θαλάμους κατάψυξης – συντήρησης , εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων ταχείας κατάψυξης (shock freezer) αλλά και τους κλιματιζόμενους χώρους της σύγχρονης μονάδας ροδιού.

Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν με γνώμονα την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και θα κατασκευαστούν με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους νέους διεθνείς κανονισμούς αλλά και το πρωτόκολλο για το πράσινο αποτύπωμα της εταιρείας.

Για την ομαλή  λειτουργείας της εγκατάστασης, όσο και για τις υγιείς συνθήκες αποθήκευσης των προϊόντων, θα τοποθετηθούν έξυπνα συστήματα 24ωρου απομακρυσμένου ελέγχου με στόχο την διασφάλιση των προϊόντων αλλά και της ψυκτικής εγκατάστασης.

TOP