Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νεάπολης Αγρινίου είναι μια σύγχρονη επιχείρηση με πρωταγωνιστική θέση στον τομέα της επεξεργασίας και τυποποίησης σπαραγγιών και ακτινιδίων.

Ποτισμένα από τα νερά του Αχελώου, τα σπουδαία αγροτικά προϊόντα αξιοποιούνται εμπορικά μέσω του δραστήριου συνεταιρισμού με τα 70 μέλη – καλλιεργητές.

Η ALFA COOL HELLAS, προσκλήθηκε από τα μέλη του συνεταιρισμού για να μελετήσει την αναβάθμιση των ψυκτικών θαλάμων που φιλοξενούν τα ακτινίδια.

Ο συνεταιρισμός ξεχωρίζει, γιατί μεταξύ των άλλων διαθέτει στις αγορές κίτρινα και κόκκινα ακτινίδια υψηλής διατροφικής αξίας, που χαρακτηρίζονται Υπερτροφές.

Μετά από τους απαραίτητους ελέγχους, η ALFA COOL HELLAS θα εφαρμόσει Σύστημα Δυναμικής Πρόψυξης, αλλά και Σύστημα Δυναμικής Ψύξης στους θαλάμους όπου φιλοξενούνται τα ακτινίδια, έως την ώρα της διακίνησής τους στις αγορές.

Με αυτές τις εγκαταστάσεις,θα δημιουργήσουμε το ιδανικό μικροκλίμα μέσα στους θαλάμους, για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διαμονή των καρπών, για όσο χρόνο έχει προδιαγραφεί η αποθήκευσή τους.

Με ευαίσθητο Σύστημα Ελέγχου Πολλαπλών Σημείων, θα διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης και  θα αποτρέπεται ο κίνδυνος δυσλειτουργιών και σπατάλης ενέργειας και χρημάτων.

Η αναβαθμισμένη εγκατάσταση,θα δημιουργήθει από την ALFA COOL HELLAS, για να υπηρετήσει την υγεία των καρπών και τη φήμη του δραστήριου συνεταιρισμού.

TOP