Το έγκριτο κλαδικό περιοδικό για την εφοδιαστικη αλυσίδα Supply Chain & Logistics, δημοσίευσε στην ύλη του άρθρο με τίτλο '' ALFA COOL HELLAS Βιομηχανική ψύξη σε περιβάλλον Logistics''.

To περιοδικό σύστησε την εταιρεία στους αναγνώστες του και άγγιξε τις δυνατότητες της που αφορούν συνολικά και κάθετα, την ευχέρειά της να δημιουργεί ψυκτικές εγκαταστάσεις και θαλάμους, σε σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους και διαμετακομιστικά κέντρα.

Τα έργα που αναλαμβάνει η Alfa Cool Hellas, παραδίνονται με τι κλειδί στο χέρι, είτε αφορούν εξ αρχής δημιουργίες ή και ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις υπαρχόντων εγκαταστάσεων.

Με τα Δυναμικά προγράμματα Alfa Save Energy, που χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων των ημερών μας, οι εγκαταστάσεις έχουν φιλικότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον, σέβονται τον άνθρωπο και εξοικονομούν ενέργεια και τους διαθεσιμους πόρους της επιχείρησης.

Ευχαριστούμε θερμά το περιοδικό, για το ενδιαφέρον που έδειξε για τις δραστηριότητές μας.

TOP