Η ALFACOOL HELLAS, έχει δημιουργήσει θαλάμους συντήρησης ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων.

Σε αυτές τις εφαρμογές, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου και ρύθμισης της υγρασίας στον θάλαμο, σε συνάρτηση με τους μηχανισμούς αφύγρανσης, είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφαλή αποθήκευση των ειδών.

Τα συστήματα διαρκούς ανακύκλωσης του αέρα, σε συνδυασμό με τη δημιουργία μικροκλίματος στην ατμόσφαιρα του θαλάμου, διασφαλίζουν την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου και εν τέλει την ασφάλεια των προϊόντων που φιλοξενούνται στην εγκατάσταση.

 

 

 

TOP