Από τις μεγάλες ιχθυόσκαλες, έως τις εγκαταστάσεις βαθιάς κατάψυξης και από τις μονάδες επεξεργασίας έως και τις μονάδες τυποποίησης αλιευμάτων, η ALFACOOL HELLAS είναι σε θέση να δημιουργήσει το κλίμα που απαιτείται για τα προϊόντα που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον.

 

Σε αυτούς τους χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου επιβάλλεται η εναρμόνιση ενεργειών με βάση τους αυστηρούς κανόνες που προδιαγράφονται από συστήματα πιστοποιήσεων κατά ISO, HACCP, BRC και άλλα, η ALFACOOL HELLAS δημιουργεί συστήματα ταχείας κατάψυξης, κατάψυξης, ψύξης, συντήρησης, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που διέπουν την βιομηχανική ψύξη.

TOP