Η ALFA  COOL HELLAS, εγγυάται την καλή λειτουργία των έργων που της ανατίθενται.

Στις υπηρεσίες της, εντάσσεται κάθε απαραίτητη ενέργεια που θα χρειαστεί, για να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων που δημιουργεί, διαχρονικά.

Μετά την παράδοση του έργου και όποτε χρειαστεί, η ALFA COOL HELLAS προσφέρει απομακρυσμένη (on line support) ή και με φυσική παρουσία των συνεργείων της, Τεχνική Υποστήριξη.

Οι υπηρεσίες αυτές, ενταγμένες σε δομημένο after sales service ψυκτικών θαλάμων και εγκαταστάσεων, προσφέρονται και κοστολογούνται με βάση τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών της εταιρείας.

 

Τρία επίπεδα υποστήριξης, είναι διαθέσιμα σε κάθε πελάτη της εταιρείας, για να αισθάνεται τη σιγουριά της άριστης λειτουργίας της εγκατάστασης, υπό το ‘’άγρυπνο βλέμμα’’ των τεχνικών ελεγκτών της.

 

ALFA SILVER Support Program

Κάθε φορά που η ALFA COOL HELLAS ολοκληρώνει ένα έργο, το έργο αυτό καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η υποστήριξη αυτή παρέχεται δωρεάν και η διάρκεια της εκτείνετε σε 12 μήνες από την παράδοση και αφορά κάθε προδιαγεγραμμένο και συμφωνημένο σημείο του έργου.

Στη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, η Τεχνική Υποστήριξη της ALFA COOL HELLAS, παρακολουθεί την εγκατάσταση και φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι εργασίες γίνονται κάτω από την ασφαλή ομπρέλα ασφαλιστικού προγράμματος

  

ALFA GOLDEN Support Program

Το συγκεκριμένο επίπεδο υποστήριξη, λειτουργεί συνδρομητικά και ουσιαστικά αποτελεί τη λογική συνέχεια του προγράμματος ALFA SILVER Support Program.

Προκειμένου να επεκταθεί η ασφάλεια που προσφέρει η Τεχνική Υποστήριξη της ALFA COOL HELLAS στο έργο για τους επόμενους 24 μήνες, συμφωνείται και συντάσσεται συμβόλαιο συνεργασίας με όρους και προυποθέσεις που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης που δημιουργήθηκε.

Το ύψος της συνδρομής εξαρτάται από το μέγεθος και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση συμφωνείται από κοινού.

 

ALFA PLATINUM Support Program 

Το απόλυτο πρόγραμμα υποστήριξης με τη διαχρονική αξία.

Στην κορυφή των προγραμμάτων που προσφέρει η ALFA COOL HELLAS, το  ALFA PLATINUM Support Program αποτελεί την εμπειρία της διαρκούς ασφάλειας της εγκατάστασής σας.

Με παρακολούθηση 24 ωρών ημερήσια, 7 ημερών την εβδομάδα και 365 ημερών τον χρόνο, απολαμβάνεται εμπειρία ολιστικής υποστήριξης 3600.

Διαρκείς τεχνικοί έλεγχοι από απόσταση, παρουσία της ομάδας τεχνικής υποστήριξης για προγραμματισμένους τεχνικούς ελέγχους καλής λειτουργίας στη διάρκεια της κάθε χρονιάς, επιδιορθώσεις και βελτιστοποιήσεις χωρίς επιπλέον κόστος, αποτελούν κάποια από τα πολλά προνόμια που διατίθενται στους κατόχους του προγράμματος ALFA PLATINUM Support Program της ALFA COOL HELLAS.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια έως και 5 χρόνια.

Συντάσσεται συμβόλαιο συνεργασίας με όρους και προυποθέσεις που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης και την κρυστάλινης διαύγειας σχέση μεταξύ των δύο μερών.

Το ύψος της συνδρομής εξαρτάται από το μέγεθος και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση συμφωνείται από κοινού.

 

 

TOP