Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001

για την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, ως παραγωγός τεχνολογιών, διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που της έχουν απονεμηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

TOP