Η ALFACOOL HELLAS συστάθηκε το 1996.

Είναι Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων. 

Δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων , γύρω από το ευρύ φάσμα της βιομηχανικής ψύξης.

Με έργα της σε όλη την Ελλάδα, είναι σε θέση να υλοποιεί ψυκτικές εγκαταστάσεις από το πρώιμο στάδιο της μελέτης, έως και την τελική παράδοση του έργου.

Αναβαθμίζει, εκσυγχρονίζει και βελτιώνει τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπαρχόντων επα γγελματικών ψυγείων και εγκαταστάσεων.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, δημιουργεί έργα στηριγμένα σε τεχνολογίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον με εκπομπές επικίνδυνων χημικών συστατικών.

Η ALFA COOL HELLAS ανέκαθεν και σήμερα, λειτουργεί με άξονα την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Υποστηρίζει τα έργα της πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους, με δυναμικά προγράμματα τεχνικής υποστήριξης, που εξασφαλίζουν την μακροχρόνια καλή λειτο υργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων.                                                                                  

TOP