Η ALFACOOL HELLAS  μελετά, σχεδιάζει, υλοποιεί και συντηρεί, ψυκτικές εγκαταστάσεις που αφορούν την αποθήκευση κρεάτων και αλλαντικών.

Από τις σφαγειοτεχνικές μονάδες, έως τις μονάδες επεξεργασίας, κοπής, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος, η ALFACOOL HELLAS  δημιουργεί το ασφαλές κλίμα για τον ασφαλή βίο των κρεάτων έως τη διακίνησή τους στα σημεία πώλησης.

Σε αυτούς τους χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου επιβάλλεται η εναρμόνιση ενεργειών με βάση τους αυστηρούς κανόνες που προδιαγράφονται από συστήματα πιστοποιήσεων κατά ISO, HACCP, BRC και άλλα, η ALFACOOL HELLAS δημιουργεί συστήματα ταχείας κατάψυξης, κατάψυξης, ψύξης, συντήρησης, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Με ειδικά συστήματα ελέγχου του μικροκλίματος της ψυκτικής εγκατάστασης, διασφαλίζεται η αποφυγή αποδόμησης πρωτεϊνών δια μέσω των ενζύμων του κρέατος (πρωτεόλυση), η επιβράδυνση της οξείδωσης του κρέατος και του λίπους του (τάγγισμα), καθώς και η αποφυγή ανάπτυξης μικροβίων.

TOP