Στην εταιρεία μας η ομάδα των μηχανικών σε συνεργασία με τους έμπειρους τεχνικούς μας, εκπονούν μελέτες έργων που με ασφάλεια μπορούν να υλοποιηθούν, με προδιαγεγραμμένα χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμένο κόστος.

 

Οι μελέτες που εκπονούνται, μεταξύ των άλλων είναι

  • Για την ψυκτική εγκατάσταση
  • Για τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία
  • Για τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας
  • Για την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση και τα ψυκτικά μηχανήματα του βιομηχανικού ψυγείου
  • Για την εφαρμογή μονώσεων
  • Για τη διαχείριση προϊόντων εντός των ψυκτικών θαλάμων
  • Για την εκτέλεση εργασιών με βάση τους διεθνείς κανονισμούς λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων

 

Αν το έργο έχει ήδη ανατεθεί σε μηχανικό ή τεχνική εταιρεία, οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους σε ανάλογα έργα, προκειμένου να υποστηρίξουν το αποτέλεσμα.

 

TOP