Ο κλάδος των φαρμάκων, είναι ο πλέον απαιτητικός στην εφαρμογή εγκαταστάσεων δημιουργίας περιβάλλοντος.

 

Με αυστηρές οδηγίες και πρωτόκολλα, η φαρμακοβιομηχανία είναι υποχρεωμένη να χαρτογραφεί τους χώρους αποθήκευσης των σκευασμάτων της και να δημιουργεί απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον βάσει αυστηρών προδιαγραφών, για το είδος που αποθηκεύεται.

Η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία αλλά και η ποιότητα του αέρα που κυκλοφορεί στην εγκατάσταση, είναι αντικείμενα συνεχών μετρήσεων από καταγραφικά όργανα ακριβείας, πολλαπλών σημείων.

Ειδικά φάρμακα και εμβόλια, αποθηκεύονται σε ψυκτικούς θαλάμους, σε συνθήκες ψύξης.

Με υποχρέωση απρόσκοπτης λειτουργίας 365 ημερών το χρόνο σε 24ωρη βάση χωρίς διακοπή, οι ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες να συνεχίσουν να λειτουργούν ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Οπτικοί, ηχητικοί και ψηφιακοί συναγερμοί, προειδοποιούν για κάθε δυσλειτουργία σε πραγματικό χρόνο.

 

Σε αντίστοιχη λογική κινούνται και οι φαρμακαποθήκες, που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους σε άλλη κλίμακα αλλά το ίδιο απαιτητικούς.

 

Υψηλών απαιτήσεων είναι και οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, στην κοσμετολογία.

Η  ALFACOOL HELLAS παρακολουθεί αδιάκοπα την εξέλιξη των τεχνολογιών ψύξης σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι σε θέση να εφαρμόζει συστήματα πιστοποιημένης ποιότητας και εγνωσμένης αξίας.

Παραγωγός τεχνολογιών η ίδια, αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε εφαρμογή που ξεπερνάει τις συνήθεις απαιτήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας.

Η  ALFACOOL HELLAS εγγυάται το αποτέλεσμα του έργου που κάθε φορά υλοποιεί.

Εκπαιδεύει τους αρμόδιους ελεγκτές – χειριστές κάθε επιχείρησης και είναι εκεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, κάθε φορά που θα κληθεί.   

 

TOP