ISO

Στην ALFA COOL HELLAS A.B.E.E., η ποιότητα, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ο στόχος που τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα. Το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας DIN EN ISO 9001:2008 εγγυάται το υψηλότερο επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες της.

Πιστοποιητικό ποιότητας DIN ΕΝ ISO 9001:2008

Πιστοποιητικό Κατασκευής και Τεχνικής Υποστήριξης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 44100094512

ISO