Μια μοναδικού σχεδιασμού ψυκτική εγκατάσταση, υλοποιήθηκε σε κέντρο επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος.

Ο ειδικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με άξονα τις υψηλές απαιτήσεις για την άριστη διατήρηση του κρέατος.

Η ψυκτική εγκατάσταση είναι συμμορφωμένη με τους περιορισμούς F GAS, ενώ λειτουργεί και με εφαρμοσμένο σύστημα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι θάλαμοι παρακολουθούνται ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, μέσω ανεξάρτητου τμήματος που ελέγχει με on-line σύνδεση τις απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας των αποθηκευμένων προϊόντων, έτσι όπως έχουν προδιαγραφεί για την άριστη συντήρηση των αγαθών.

TOP