Με ένα μεγάλο έργο, πρότυπο περιβαλλοντικής ευαισθησίας, η Alfa Cool Hellas προσθέτει δάφνες στο οικολογικό της προφίλ.

Σχεδίασε υλοποίησε και παράδωσε ψυκτική εγκατάσταση με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την αξιοποίηση προπυλογλυκόλης διπλού κυκλώματος αλλά και τη μείωση της χρήσης φρέον.

Εφάρμοσε σύστημα Δυναμικής Πρόψυξης για συσκευασίες flow pack, το οποίο εξασφαλίζει την πρόψυξη των προϊόντων, ακόμα και σε συσκευασίες στεγανές όπως οι συγκεκριμένες και εγκατέστησε προψυκτήρια μεγάλης δυναμικότητας.

Το έργο ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση συστήματος PLC ελέγχου πολλαπλών σημείων, επιτυγχάνοντας τη διατήρηση άριστων συνθηκών, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες προδιαγραφές, εντός των ψυκτικών θαλάμων.

TOP