Μας ανέθεσαν την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επέκτασης της μονάδας παραγωγής προϊόντων της αρτοβιομηχανία Άρτος & Ζύμη Αλιμπινίσης Α.Β.Ε.Ε.

 Για το συγκεκριμένο έργο θα εγκατασταθούν στατικά ψυκτικά μηχανήματα shock freezer, σπιράλ freezer αλλά και καταψύξεις ετοίμων προϊόντων με κλιματιζόμενους χώρους.

 Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν με γνώμονα την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και θα κατασκευάστουν με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, όπως ορίζουν οι νέοι διεθνείς κανονισμοί αλλά και το πρωτόκολλο για το πράσινο αποτύπωμα της εγκατάστασης.

 Κάθε φορά που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα έργο μας, φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε τα φιλικότερα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με τους κανονισμούς F-GAS, ώστε τα πτητικά που απελευθερώνονται στο περιβάλλον να είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση, στα όρια που ορίζονται από διεθνείς οργανισμούς.

TOP