Με πολύ μεγάλη επιτυχία τέθηκε σε λειτουργία κέντρο Logistics για τη διακίνηση ακτινιδίων.

Η Alfa Cool Hellas, αξιοποίησε την τεχνολογία της Δυναμικής Ψύξης 2ης γενιάς για την καλύτερη δυνατή συντήρηση των φρούτων.

Με την εξασφάλιση της τήρησης των συνθηκών ελέγχου που επικρατούν εντός του ψυκτικού θαλάμου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, παράδωσε μια απαιτητική ψυκτική εγκατάσταση, ικανή να διασφαλίσει την άριστη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των φρούτων.

TOP