Το έγκριτο περιοδικό της εφοδιαστικής αλυσίδας, ‘’LOGISTICS & Management’’ στο τεύχος του Σεπτεμβρίου, αφιέρωσε στην εταιρεία μας ένα σαλόνι ύλης και παρουσίασε τις δραστηριότητες της ALFA COOL HELLAS.


Το άρθρο επικεντρώθηκε στις υψηλές δυνατότητες της εταιρείας να δημιουργεί ψυκτικούς θαλάμους ελεγχόμενου μικροκλίματος για κάθε είδους αγαθά.


Ιδιαίτερα αναφορά έγινε για την κάθετη αντιμετώπιση δημιουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, που μπορεί να ξεκινήσει από τη μελέτη και τον σχεδιασμό,
και να φτάσει με ασφάλεια στην υλοποίηση αλλά και την παρακολούθηση του έργου μετά από την παράδοσή του.


Επίσης αναφέρθηκε η ‘συμμαχία’ της εταιρείας με το περιβάλλον, που γίνεται πράξη με την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων λειτουργίας, Alfa Save
Energy, που εξοικονομούν ενέργεια και συντελούν στο φιλικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ψυκτικών εγκαταστάσεων.


Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία, την συντακτική ομάδα και τον εκδότη του περιοδικού ‘’LOGISTICS & Management’’

TOP