Ενταγμένο στο νέο καινοτόμο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της Alfa Cool Hellas, είναι το έργο της κατασκευής εγκατάστασης για κατεψυγμένα τρόφιμα.

Το σύστημα Alfa Save Energy, εφαρμόστηκε με γνώμονα την επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση και τη διαχρονικά άριστη λειτουργία της, χωρίς ενεργοβόρες δυσλειτουργίες και απρόοπτα.

Το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση τριπλής εφεδρείας σε κάθε θάλαμο.

Πρακτικά τοποθετήθηκαν τρία ανεξάρτητα κυκλώματα, με διαβαθμίσεις στη λειτουργία τους, που αποτρέπουν τη δημιουργία εσφαλμένων θερμοκρασιών εντός των θαλάμων, με φυσικό αποτέλεσμα την εύρυθμη, αδιάκοπη και βάσει προδιαγραφών, λειτουργία της εγκατάστασης.

Για τη φροντίδα του περιβάλλοντος και του αποτυπώματος της εγκατάστασης σε αυτό, χρησιμοποιήθηκαν ψυκτικά κυκλώματα που λειτουργούν με ελάχιστη ποσότητα φρέον.

TOP