Ψυκτικοί θάλαμοι Φρούτων - Εσπεριδοειδή

Ψυκτικοί Θάλαμοι Εσπεριδοειδών 

Τα πιο κάτω δεδομένα για τα λεμόνια είναι από το βιβλίο της isofruit

 «ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα   www.isofruit.gr

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RH)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑΠΝΟΗΣ

10ο - 120 C

85 - 90 %

1 έως 4

 Μήνες

-0,8ο C

5-6

ml CO2/kg·h στους 10° C

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ

Πολύ χαμηλή

Πολύ υψηλή

Προτείνεται

Προεραιτική

Προτείνεται

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δεν προτείνεται

Αποπρασινίζετε τα λεμόνια με παροχή 1-10ppm αιθυλενίου σε θερμοκρασία  από 23οέως 25ο C  και χρονικό διάστημα 3 ημερών.

Μην αποθηκεύετε βρεγμένα προϊόντα.


Τα πιο κάτω δεδομένα για τα λάιμ είναι από το βιβλίο της isofruit

 «ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα   www.isofruit.gr

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RH)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑΠΝΟΗΣ

8ο  – 10o C

90 – 95 %

1,5 έως 2  μήνες.

-0,9ο C

5-6

ml CO2/kg·h στους 10° C

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ

Πολύ χαμηλή

Πολύ υψηλή

Προτείνεται

Προεραιτική

Προτείνεται

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δεν προτείνεται

Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.

Μην αποθηκεύετε βρεγμένα προϊόντα.


Τα πιο κάτω δεδομένα για τα πορτοκάλια είναι από το βιβλίο της isofruit

 «ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα   www.isofruit.gr

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RH)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑΠΝΟΗΣ

2ο  - 40 C

88% - 92 %

2 έως 4

 μήνες

-0,8ο C

11-17

ml CO2/kg·h στους 10° C

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΑΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ

Πολύ χαμηλή

Πολύ υψηλή

Προτείνεται

Προτείνεται

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δεν προτείνεται

Αποπρασινίζετε τα πορτοκάλια με παροχή 1-10ppm αιθυλενίου σε θερμοκρασία  από 22οέως 24ο C, σχετική υγρασία 90%-95% και για χρονικό διάστημα 2- 3 ημερών.

Για τα πορτοκάλια Valencia προτείνεται η θερμοκρασία αποθήκευσης στους 9ο C


Τα πιο κάτω δεδομένα για τα μανταρίνια είναι από το βιβλίο της isofruit

 «ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα   www.isofruit.gr

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (RH)

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑΠΝΟΗΣ

4ο  - 60 C

90 - 92 %

3 έως 4 εβδομάδες

-1ο C

20-30

ml CO2/kg·h στους 20° C

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΨΥΞΗ

Πολύ χαμηλή

Μέση

Προτείνεται

Προεραιτική

Απαραίτητη

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δεν προτείνεται

Αποπρασινίζετε τα μανταρίνια με παροχή 1-10ppm αιθυλενίου, όλες τις ημέρες του αποπρασινισμού, σε θερμοκρασία  18ο έως 19ο C για τις υπερώριμες και ευαίσθητες ποικιλίες όπως Οκίτσου-Κλαουσελίνες και 20ο έως 22ο C για τις ποικιλίες Σατσούμα, Μαρισόλ και Κλιμεντίνη  για διάστημα 3 ημερών.

Χρησιμοποιείτε καλά αεριζόμενα κιβώτια αποθήκευσης και αποθηκεύετε μακριά από προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο.


 1. H συγκομιδή των εσπεριδοειδών πρέπει να αποφεύγεται όταν οι καρποί είναι υπερβολικά υγροί (από υδρονέφωση ή μετά από βροχή).
 2. Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των δροσερών ωρών της ημέρας (νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).
 3. H συγκομιδή πρέπει να γίνεται προσεκτικά για την αποφυγή δημιουργίας μωλώπων στα εσπεριδοειδή.
 4. Νωπά εσπεριδοειδή με μώλωπες, σχισίματα, σήψη, υπερμεγέθη κλπ. θα πρέπει να ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ από τα υπόλοιπα προϊόντα.
 5. Τα κιβώτια αποθήκευσης πρέπει να ΑΕΡΙΖΟΝΤΑΙ πολύ καλά και να έχουν απολυμανθεί.
 6. H αποθήκευση στο χωράφι πρέπει να γίνεται σε σκιερό μέρος.
 7. H μεταφορά των νωπών εσπεριδοειδών από το χωράφι στο συσκευαστήριο πρέπει να γίνεται με φορτηγά - ψυγεία (το λιγότερο σε φορτηγά με σκίαση αν ο χρόνος μεταφοράς είναι σύντομος).
 8. Προψύχεται τα εσπεριδοειδή αμέσως μετά τη συγκομιδή και πριν την αποθήκευσή τους σε Ψυκτικούς Θαλάμους.
AΠΟΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ

Είναι η γρήγορη και ελεγχόμενη ωρίμανση των προϊόντων σε φυσιολογικές συνθήκες με χρήση αιθυλενίου, από συσκευή αποπρασινισμού.
 1. Θερμοκρασία καρπού 200– 220 βαθμούς Κελσίου.
 2. Ποσότητα προϊόντος κατ` όγκο μεταξύ 1/3 & 2/4 του συνολικού όγκου του θαλάμου. (Όγκος θαλάμου μεγαλύτερος των 30 κυβικών μέτρων).
 3. Σωστή θερμοκρασία, υγρασία.
 4. Κυκλοφορία αέρα και αιθυλενίου.
 5. Εξαερισμός θαλάμου κάθε 15 – 20 λεπτά και κάθε 8 – 10 ώρες επανάληψη του κύκλου λειτουργίας.
 6. Συνήθης διάρκεια αποπρασινισμού, περίπου 48 ώρες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
Α/Α ΠΡΟΪΟΝ 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 54853 82768 70358 70528 47340 41908
πηγή: Φρουτονέα
Επεξεργασία - Τυποποίηση

Επεξεργασία - Τυποποίηση

Επεξεργασία - Τυποποίηση

Επεξεργασία - Τυποποίηση

Προψυκτήριο

Προψυκτήριο

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Προψυκτήριο

Προψυκτήριο

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Ψυκτικοί Θάλαμοι

ISO

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.