Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας 

Οι συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθιστώντας ασύμφορη τη χρήση τεχνολογιών, οι οποίες κάτω από άλλες συνθήκες θα βοηθούσαν την ανάπτυξη όλων όσων θα τις χρησιμοποιούσαν.

Το τμήμα έρευνας της Alfa Cool Hellas, σε συνεργασία με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας, εφαρμόζουν ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα μείωση της κατανάλωσης ρεύματος που απαιτείται για την ψύξη των προϊόντων σας, μέχρι και 25%.

Η Αlfa Cool Hellas δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση και την υποδομή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (SERVICE). Έχει τη δυνατότητα να φροντίζει τις εγκαταστάσεις σας, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας

ISO