Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

TMHMATA

1. TMHMA 24ΩΡΟΥ SERVICE ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

H Eταιρεία μας διαθέτει ανεξάρτητο τμήμα αποκατάστασης βλαβών αποτελούμενο από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς, που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αποκαθιστούν τις βλάβες που δημιουργούνται στις εγκαταστάσεις σας.
To τμήμα λειτουργεί 24 ώρες 365 ημέρες, για όλη την Ελλάδα.

2. TMHMA TAKTIKHΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Εταιρεία μας συντάσσει συμβάσεις τακτικής τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα, έχοντας σαν στόχο να διασφαλίσει στον πελάτη τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστάσεων στη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση.

3. TMHMA ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς που ελέγχουν προγραμματισμένα σε πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα, τις συνθήκες που απαιτούνται για τη μακροχρόνια συντήρηση των προϊόντων σας. Διασφαλίζουμε την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων σας μέχρι την τελική αποστολή.

4. TMHMA ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ONLINE

Η Εταιρεία μας διαθέτει στις εγκαταστάσεις της ανεξάρτητο τμήμα που παρακολουθεί και ελέγχει μέσω on-line σύνδεση, τις απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας των αποθηκευμένων προϊόντων σας. Καταγραφή συνθηκών - Αρχείο συμβάντων - Άμεση αντίδραση - Αποκατάσταση προβλημάτων.

5. TMHMA ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Εταιρεία μας διαθέτει εκειδικευμένους τεχνικούς με σύγχρονο εξοπλισμό, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους, διενεργόντας μετρήσεις και ελέγχους στις ψυκτικές εγκαταστάσεις. Μετά από μελέτη υποβάλουν προτάσεις για την βελτίωση των εγκαταστάσεων και την οικονομικότερη λειτουργία αυτών με στόχο την εξοικονόμιση ενέργειας.

6. TMHMA ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους τεχνικούς με σύγχρονο εξοπλισμό οι οποίοι διενεργούν μυκιτιακούς ελέγχους. Επίσης εφαρμόζει εργασίες απολυμάνσεων ψυκτικών θαλάμων με ειδικά σκευάσματα βάσει προδιαγραφών εγκεκριμένα από την Ε.Ε.
ISO