Μεταλλικά Κτίρια

H Alfa Cool Hellas αναλαμβάνει τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση έργων που απευθύνονται στη Βιομηχανία Τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει Βιομηχανικά κτίρια, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και αποθήκευσης προϊόντων που απαιτείται ψύξη.

Διαμορφώνει χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος διατηρώντας την ψυκτική αλυσίδα σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Οι μηχανικοί - συνεργάτες της Alfa Cool Hellas παρέχουν συμβουλές σε όλα τα στάδια της μελέτης μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου.

Με υπευθυνότητα και συνέπεια ελέγχουν συνεχώς και αυστηρά κάθε κατασκευή που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Alfa Cool Hellas.

Η Alfa Cool Hellas παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Μελέτη

ISO